mokymo priemonės

mokymo priemonės
mokymo priemonės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo proceso struktūros elementai, apimantys mokymo reikmenis, skirtus moksleivių pojūčiams, suvokimui, vaizdiniams, mąstymui ir sugebėjimams, praktinio darbo mokėjimams ir įgūdžiams plėtoti. Skiriamos šios mokymo priemonės: 1) žodinės (gyvas žodis, spausdintas žodis, rankraščiai, archyvinė medžiaga, vadovėliai); 2) grafinės (schemos, lentelės, diagramos, kartogramos, žemėlapiai, brėžiniai, plakatai, paveikslai); 3) fotografinės (nuotraukos, skaidrės, diafilmai, kino filmai); 4) natūraliosios (mineralai, chemikalai, kolekcijos, preparatai, iškasenos, figūros (geometrinės), reagentai, akvariumai, terariumai, natūralieji modeliai; 5) techninės (vaizdinės, garsinės, garsinės-vaizdinės, mokymo mašinos, kompiuteriai, įvairūs mokymo įrenginiai). Vaizdinės (vizualinės) mokymo priemonės skirstomos taip: 1) gamtinės priemonės (mineralai, chemikalai, augalų ir kt. kolekcijos), preparatai, terariumai, akvariumai, figūros (geometrinės ir kt.); 2) natūralieji modeliai (muliažai, iškamšos, piešiniai ir kt.); 3) grafinės priemonės (tekstai, lentelės, plakatai, brėžiniai, diagramos, poligonai, kartodiagramos, schemos), žemėlapiai (kitos simbolinės priemonės), įrašai klasės lentoje; 4) fotografinės (nuotraukos, skaidrės, diafilmai, begarsiai kino filmai), vaizdajuostės; 5) ekranai. Garsinės (audialinės) mokymo priemonės – tai mokytojo, dėstytojo gyvas žodis, garso įrašai, radijas. Garsinės-vaizdinės (audiovizualinės) mokymo priemonės – garsiniai mokomieji kino filmai, mokomoji televizija, kompiuteriai. Techniniai mokymo aparatai naudojami įvairiuose mokymo metoduose. Vaizdinėms mokymo priemonėms demonstruoti sukurta speciali technika (I. Epidiaskopas, diaprojektorius, filmoskopas, grafoskopas, kinoprojektorius, echoskopas, diaskopas; II. Patefonas, magnetofonas, radijo imtuvas; III. Garsinis kino projektorius (aparatas), televizorius, vaizdo magnetofonas, kompiuterio terminalas arba asmeninis kompiuteris; IV. Kompaktiniai diskai). Sensomotorinės mokymo priemonės – daiktai, rankiniai arba mechanizuoti mokymo ir darbo įrankiai, kuriais tikslingai manipuliuojama siekiant juos įvaldyti, atlikti mokomąjį, tiriamąjį ar gamybinį darbą. Tai schematizuotos mokslo priemonės, modeliai, maketai, agregatai, elektros ir elektronikos aparatai, mašinos (staklės, varikliai, transmisijos), dildės, pjūklai ir kt. atitikmenys: angl. instructional aids; instructional devices vok. Lehrmittel rus. учебные пособия

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mokymo metodai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų, būdų visuma mokymo tikslui pasiekti. Skiriami žinių perteikimo, įtvirtinimo ir tikrinimo (teikiamieji), atgaminamieji (reproduktyvieji), mokėjimų ir įgūdžių formavimo (operaciniai), mąstančios ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo pajėgumai — statusas Aprobuotas sritis geležinkelių transportas apibrėžtis Traukinio mašinistų ir traukinius lydinčio personalo mokymo priemonės ir geležinkelio kelių, jų eksploatavimo, signalizacijos ir kontrolės komandų sistemų, taip pat kitų teisės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokymo tipai ir kryptys — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Istoriškai susiformavusių didaktinių pažiūrų į mokymo paskirtį, metodus bei priemones ir jų naudojimo būdus visuma. Skiriami trys mokymo tipai: reproduktyvusis, produktyvusis ir mišrusis. Reproduktyviojo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo procesas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ilgalaikė mokytojo ir mokinių pažintinė ir praktinė sąveika, per kurią mokiniai įgyja teorinės ir praktinės patirties ir pasirengia savarankiškai veikti. Šis procesas pedagogikos istorijoje buvo suprantamas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo forma — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vidinė mokymo proceso organizavimo struktūra, renginys. Skiriamos individualiosios (pvz., namų darbai), grupinės (pvz., laboratoriniai darbai) ir frontaliosios (pvz., pamoka, paskaita) mokymo formos. Mokymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo institucija — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Juridinis asmuo, kurio bent viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • imitacinės treniravimosi priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Aparatūra ir įtaisai karo technikos veikimui, išorinam efektui šaudant iš šaulių ginklų, artilerijos sviedinių (minų), aviacinių bombų ir branduolinių šaudmenų sprogimo efektui… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo kursai — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Žemės ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims mokymo institucijos organizuojami žemės ir miškų ūkio srities kursai pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo programa — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi žemės ir miškų ūkio srities profesinėms žinioms įgyti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • saugumo priemonės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonių kompleksas per pratybas (mokymus) žmonių ir technikos saugumui užtikrinti. Saugumo priemonės yra šios: nesprogusių šaudmenų likvidavimas pratybų rajone; komendanto tarnybos (prie vandens kliūčių –… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”